QUALITY CONTROL (INCL. ATEX).

Vageri is als Elektrotechnisch Installateur volledig gecertificeerd en ingeschreven volgens de REI 2008. We doen dus ook de daarbij behorende NEN 1010 (IEC 60364) en NEN 3140:2011 inspecties.

In de markt waarin Vageri opereert is het echter een goed gebruik en vaak verplicht, om een nog nauwkeuriger inspectie uit te voeren op de installaties. Vageri heeft eigen inspectieformulieren en software ontwikkeld. Medewerkers hebben de benodigde expertise om deze inspecties uit te voeren, zij zorgen ervoor dat de kwaliteits- en veiligheidscontroles, die vereist zijn in onze markten, vakkundig en efficiënt uitgevoerd worden.

ATEX EISEN. Elektrotechnische installaties in een explosiegevaarlijke omgeving moeten aan ATEX certificatie voldoen. Medewerkers van Vageri zijn hiervoor opgeleid en bekend met de eisen en ze zijn in bezit van een Compex opleiding met diploma.