(SITE-) ENGINEERING.

Voorkomen is beter dan genezen! Vageri hecht daarom veel belang aan een goede voorbereiding en begeleiding tijdens de installatie. Het kan duur uitpakken als men inefficiënt bouwt.

Waar mogelijk zal Vageri site engineers inzetten. Zij kennen de specificaties en het ontwerp van het project, de materiaal eisen, de planning, de bouwmethode, etc en zijn vanuit die positie in staat om niet alleen de monteurs en supervisors op locatie te begeleiden, of om materialen in te kopen maar zijn ook vaak een klankbord voor het project management, Quality Control of inbedrijfstellers.