INDUSTRIE.

Voor Afvalzorg Noord Holland werd een experimentele installatie ter verwerking van vliegassen en filtercakes in beton gerealiseerd. Het betrof hier het ontwerpen en bouwen, maar ook de volledige automatisering. Voor de Vergistingsinstallatie voor SBI Friesland werd automatiseringsgedeelte ontworpen en geïnstalleerd.

Voor Energie Combinatie Bergerden, een samenwerking van diverse tuinbouwbedrijven die gezamenlijk de eigen energie voorziening verzorgen en zo optimaal mogelijk afstemmen op de heersende en gewenste omstandigheden in hun kassen, in combinatie met de actuele enegieprijzen op de APX. Moeten we energie verkopen of juist kopen? Vageri is nauw betrokken geweest bij de automatisering hiervan.